19.08.2020

Випущена нова (1.0.5) версія конфігурації «KBS. Бухгалтерія комунального підприємства, редакція 1.0»Шановні колеги!


Нове у версії:
  • Законодавчі зміни

    • Оновлені індекси інфляції.
    • Реалізовані нові форми реєстрів зобов'язань та фінансових зобов'язань відповідно до наказу № 408 від 10.07.2020 р.
    • Реалізовані нові формати вивантаження реєстрів зобов'язань, фінансових зобов'язань та платіжних доручень. У документі "Зобов'язання" збільшено розмір реквізиту "Номер договору" до 32-х знаків. У документі "Фінансове зобов'язання" збільшено розмір реквізиту "Номер документа постачальника" до 32-х знаків. У довіднику "Ідентифікатори закупівель" збільшена довжина найменування до 30 знаків.

  • Підсистема «Грошові кошти, зобов’язання»

    • До документу "Авансовий звіт" додано новий вид операції "Авансовий звіт (кошти цільового фінансування)", при виборі даного виду операції формується додаткова кореспонденція, яка відображає дохід від використання коштів цільового фінансування. Для ТМЦ, придбаних за таким авансовим звітом, надалі формуватимуться кореспонденцій з визнання доходу у сумі використаних ТМЦ при проведенні документів "Списання ТМЦ", "Виробництво", "Реалізація послуг", "Подорожній лист". Для необоротних активів, придбаних за таким авансовим звітом, надалі формуватимуться кореспонденцій з визнання доходу майбутніх періодів у сумі введених в експлуатацію необоротних активів, придбаних за кошти цільового фінансування, при проведенні документа "Введення в експлуатацію".

  • Підсистема «Необоротні активи»

    • До документа "Надходження НА" додано новий вид операції "Придбання (кошти цільового фінансування)". Вибір даної операції надалі буде впливати на формування кореспонденцій з визнання доходу майбутніх періодів у сумі введених в експлуатацію необоротних активів, придбаних за кошти цільового фінансування, при проведенні документу "Введення в експлуатацію".
    • В алгоритм формування кореспонденцій документа "Введення в експлуатацію" додані кореспонденції, які відображають дохід від використання коштів цільового фінансування одночасно з введенням в експлуатацію необоротних активів, придбаних за кошти цільового фінансування.

  • Підсистема «ТМЦ»

    • До документа "Надходження ТМЦ" додано новий вид операції "Придбання (кошти цільового фінансування)". Вибір даної операції надалі буде впливати на формування кореспонденцій з визнання доходу у сумі використаних ТМЦ, придбаних за кошти цільового фінансування, при проведенні документів "Списання ТМЦ", "Виробництво", "Реалізація послуг", "Подорожній лист".
    • В алгоритм формування кореспонденцій документів "Списання ТМЦ", "Виробництво", "Подорожній лист" додані кореспонденції, які відображають дохід від використання коштів цільового фінансування у сумі використаних ТМЦ, для ТМЦ придбаних за кошти цільового фінансування.

  • Підсистема «Послуги»

    • До документа "Отримання послуг" додано новий вид операції "Отримання послуг (кошти цільового фінансування)", при виборі даного виду операції формується додаткова кореспонденція, яка відображає дохід від використання коштів цільового фінансування.
    • В алгоритм формування кореспонденцій документу "Реалізація послуг" додані кореспонденції, які відображають дохід від використання коштів цільового фінансування у сумі використаних ТМЦ, для ТМЦ, придбаних за кошти цільового фінансування.

  • Підсистема «Зарплата»

    • До документу "Відображення зарплати в бухгалтерському обліку" додана можливість відображати дохід від використання коштів цільового фінансування.

  • Підсистема «Звітність»

    • У звіт "Головна книга" додана можливість формування звіту з групуванням за джерелами фінансування.
    • У звіт "Оборотно-сальдова відомість" додана можливість формування звіту з групуванням за джерелами фінансування.
    • У підсистему "Звітність" додана нова підсистема "Регістри бухгалтерського обліку". У неї включені наступні нові звіти "Журнал 1", "Журнал 2", "Журнал 3" реалізовані відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2000р. N 356.

  • Підсистема «Кадри»

    • Додано новий кадровий звіт "Середньооблікова чисельність співробітників".
    • Додано регламентований статистичний звіт "Звіт із праці (форма № 1-ПВ), затверджений наказом Держстату від 31.07.2019 № 259.

  • Розширення функціональних можливостей

    • У довідники "ТМЦ" та "Послуги" доданий новий реквізит "Пільга з ПДВ", призначений для зберігання назви операції, використовується при заповненні Додатка 6 декларації з ПДВ.
    • У документі "Податкова накладна", при додаванні нових рядків у табличні частини "Послуги" чи "ТМЦ" додана функція автоматичного заповнення реквізитів "Пільга з ПДВ" та "Назва операції (для додатка Д6)" на закладці "Додаткова інформація". Дані реквізитів використовуються при заповненні назви операції Додатка 6 декларації з ПДВ.

  • Виправлені виявлені зауваження

Способи отримання оновлень типових конфігурацій для UA-Бюджет:


Отримати оновлення в офісі ТОВ "ІТЦ "Компас" за адресою: м. Покровськ, вул. Прокоф'єва, 82, 1 поверх, офіс 9 або відправити запит на office@itc-compass.com з інформацією: наіменування підприємства та регістраційного номеру програми.

Порядок оновлення конфігурації UA-Бюджет (загальна інструкція; в деяких галузевих рішеннях можуть бути зміни в послідовності оновлень):

Для оновлення версії конфігурації треба використовувати режим "Оновлення конфігурацій". Файл оновлення 1Cv8.cfu розміщено в каталозі шаблонів (за замовчуванням - підкаталог tmplts\ каталогу установки UA-Бюджет), у підкаталозі \Molenari\<назва конфігурації>\<номер версії конфігурації>\.

  1. Створіть резервну копію вашої інформаційної бази.
    Резервну копію можна створити:
    • при використанні файлового варіанта UA-Бюджет - шляхом копіювання файлу 1СV8.1CD в окремий каталог;
    • при використанні клієнт - серверного варіанта UA-Бюджет - засобами SQL Server.

Незалежно від варіанта UA-Бюджет, що використовується, резервну копію можна створити, за допомогою режиму вивантаження інформаційної бази. Для цього:

    • запустіть систему UA-Бюджет в режимі "Конфігуратор";
    • у меню "Адміністрування" виберіть пункт "Вивантаження інформаційної бази";
    • у діалозі, що відкрився, укажіть ім'я файлу, у який будуть записані дані.
  1. Під час оновлення конфігурації не повинні виконуватися регламентні й фонові завдання:
    • Для контролю над виконанням завдань і їх скасування необхідно використовувати обробку «Консоль завдань» з диска ІТС.
    • Якщо існують завдання, що виконуються за розкладом, необхідно заборонити їхнє виконання на час оновлення конфігурації.
    • При використанні файлового варіанта роботи з інформаційною базою для цього потрібно завершити роботу програми - планувальника завдань.
    • У клієнт-серверному варіанті роботи слід використовувати утиліту адміністрування, де потрібно встановити прапорець «Блокування регламентних завдань включена» у властивостях інформаційної бази.
    • Якщо в конфігурації виконувалися доробки, що викликають запуск фонових завдань, слід заборонити їхнє виконання на час відновлення конфігурації.
    • Після оновлення конфігурації виконання завдань можна знову дозволити.
  2. Запустіть систему UA-Бюджет в режимі "Конфігуратор".
  3. Відкрийте конфігурацію, для цього в меню "Конфігурація" виберіть пункт "Відкрити конфігурацію".
  4. Викличте режим "Оновлення конфігурацій", для цього в меню "Конфігурація", підміню "Підтримка", виберіть пункт "Оновити конфігурацію".
  5. У діалозі вибору оновлення як джерело оновлення вкажіть "Доступні оновлення", після чого виберіть потрібне оновлення у відповідному списку.
  6. Якщо в списку оновлень необхідне оновлення відсутнє, то в діалозі вибору оновлення як джерело оновлення вкажіть "Файл оновлення", після чого виберіть потрібний файл оновлення (за замовчуванням 1cv8.cfu).
  7. У вікні "Оновлення конфігурацій" натисніть кнопку "OK" для продовження оновлення конфігурації.
  8. Після завершення буде відкрите вікно "Конфігурація", що містить конфігурацію із внесеними змінами. Виконайте збереження конфігурації.

Порядок оновлення наведений тут

Возврат к списку